Çevre Politikamız

Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak.
Türk çevre mevzuatına ve TSE ISO 14001 standartlarına uymak.
Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak.
Üst yönetim başta olmak üzere tüm çalışanları ile çevre korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde etkin olarak katılmak
Bu amaçlara bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak çevre politikamızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

AKSAD MADENCİLİK tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, oluşabilecekher türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu amaçla;

 İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
 Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
 Yeni proje ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
 Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
 Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
 Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz iş sağlığı ve güvenliği, konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.

 
Taş Ocağı
Mıcır Üretimi
Taş Tozu Üretimi
Tüvenen– Balast
Duvar Taş
Kurumsal
Hakkımızda Çevre Politikamız
Yönetim İnsan Kaynakları
Misyon ve Vizyon Basın Odası
Kalite Politikamız  
 
Web sitemiz yeni tasarımı ve yenilenen alt yapısıyla yayında
Web sitemiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz...
Devamı
Anasayfa Site Haritası  İletişim  Atak Mail
Web Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji